HJEM     NETTSTEDKART     SKRIV UT

Hjem > Avdelinger > Arbeidsutvalget

ArbeidsutvalgetArbeidsutvalget 2016
Leder Arne Granvoll 95929502/62958872 argranvo@online.no
Nestleder Arild Bredesen 90981643 b-arild@online.no
Sekretær Tom Erik Lien 99741181 terikl@msn.com
Styremedlem Rune Myrvold 97738818 Rune.myrvold@gmail.com
  June Udneseth 95894276 vlillemo@online.no
  Ingrid Mehl 97179396 kanblifolkmehl@hotmail.com
Kasserer Marianne N. Lien 41348441 Maja.78@hotmail.com
Varamedl. Gunn Bjørneseth 90849549 gbjorn61@online.no
  Roy Bekkemoen 90764964 Roy.bekkemoen@online.no
       
Åsnes Idrettsråd Arne Granvoll og Aril Bredesen
 

Utdanningskontakt: Sekretær

Kontaktperson for utleie av skolebanen og fotballbanen ved idrettsplassen: Anita Korntorp

Revisorer: Janny Engelsrud, Åse Bergersen og Knut Sagmoen (vara)

Valgkomité: Jon Egil Strand og Torbjørn Kroken